אנציקלופדיה תלמודית - חלק לה

$25.00
In stock
SKU
9654450267

לעניני הלכה מיסודו של הרב מאיר ברלין ובעריכת הרב יוסף שלמה זוין, בעניני לא תעשו עול במשפט - לוג. תוכן הכרך: לא תעשו עול במשפט, לא תעשון אתי, לא תעשון כן לה' אלהיכם, הדברים האסורים   באיבוד, האיסור וגדרו, האיבוד והאיסור, איבוד שלא בדרך השחתה, לא תעשוק, לא תעשוק שכיר, לא תקום ולא תטור, לא תקח האם על בנים, לא תקיפו פאת ראשכם לא תקלל חרש, לא תקפוץ את ידך, לא תקרבו, לא תרדה בו בפרך, לא תרצח, לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא, לא תשא עליו חטא, לא תשא שמע שווא, לא תשחט על חמץ, לא תשחית, לא תשים דמים, לא תשימון, לא תשנא את אחיך בלבבך, לא תשקצו, לא תתאוה, לא תתגודדו, לא תתרו, לא תתחתן בם, לאו הבא מכלל עשה, לאו הניתן לתשלומים, לאו הניתן להשבון, לאו הניתק לעשה, לאו שאין בו מעשה, לאו שאנו שוה בכל ועשה שאינו שוה בכל, לאו שבכללות, לאו שנתן לאזהרה, לאו שנתן לאזהרת מית בית דין, לאו שקדמו לעשה, לאחר זמן, לב בית דין מתנה, לבוד,לבון, לבנה, ל"ג בעומר, לידה, ועוד כמה ענינים

יו"ל שנת תשע"ה

 

אנציקלופדיה תלמודית - חלק לט Previous אנציקלופדיה תלמודית - חלק לט
More Information
SKU9654450267
Write Your Own Review
Write a Reviewאנציקלופדיה תלמודית - חלק לה

Boro Park

(718) 871-5316
1556 63rd St
Brooklyn, NY 11219

Flatbush:

(718) 258-1955
1586 Coney Island Ave
Brooklyn, NY 11230

Cedarhurst:

(516) 569-4577
408 Central Ave
Cedarhurst, NY 11516

Chateau Plaza:

(732) 367-6000
916 River Ave #1
Lakewood, NJ 08701

Westgate Plaza:

(732) 367-6000
118 Hillside Blvd
Lakewood, NJ 08701

Passaic:

(973) 471-1765
232 Terhune Ave
Passaic, NJ 07055
© 2021 Z. Berman Books. All Rights Reserved.