החושן הבהיר - חו"מ של"א - של"ט

$17.00
Out of stock
SKU
1210881

הלכות שכירות פועלים סימנים של"א - של"ט ויחלק לשלשה פירושים. "החושן הבהיר" בו יבוארו דברי המחבר והרמ"א כל דין טעמו ונימוקו בלשון קלה וקלילה, גם נקבצו בו דברי הסמ"ע והש"ך הקצוה"ח והנתיה"מ וגדולי הפוסקים להלכה ולמעשה, הכל בשפה קצרה וברורה למען ירוץ הקורא בו. ועליו נלוה "זר השולחן - ציונים" ציונים למקור הדברים אשר נאספו בהחושן הבהיר בנוסף קצת הערות והארות "סביב השולחן - ביאורים" כשמו כן הוא ביאור הדינים המבוארים במחבר ורמ"א להבנת הענינים קצת בעומק, והנפק"מ העולה לדינא בין הביאורים, בנוסף נידונו בו דברים הנוגעים לדינא שלא נתבארו להדיא בדברי הפוסקים, ענינים הנוגעים למציאות זמנינו, כולל מפתיחות ובסופו נספח שאלות ותשובות והשמטות

 

יו"ל שנת תשע"ה

משפט שלום חו"מ רצ"א - של"ט - מהרש"ם מברעזאן Previous משפט שלום חו"מ רצ"א - של"ט - מהרש"ם מברעזאן
More Information
SKU1210881
Write Your Own Review
Write a Reviewהחושן הבהיר - חו"מ של"א - של"ט

Boro Park

(718) 871-5316
1556 63rd St
Brooklyn, NY 11219

Flatbush:

(718) 258-1955
1586 Coney Island Ave
Brooklyn, NY 11230

Cedarhurst:

(516) 569-4577
408 Central Ave
Cedarhurst, NY 11516

Chateau Plaza:

(732) 367-6000
916 River Ave #1
Lakewood, NJ 08701

Westgate Plaza:

(732) 367-6000
118 Hillside Blvd
Lakewood, NJ 08701

Passaic:

(973) 471-1765
232 Terhune Ave
Passaic, NJ 07055
© 2021 Z. Berman Books. All Rights Reserved.