Welcome to Z. Berman Books!

השיר והשבח - פיוטים לשבתות השנה פורים ולברית מילה

אוצר פיוטי ברכות קריאת שמע לשבתות השנה קרובות לפורים, פיוטים סליחה וסדר ברכת המזון לברית מילה לפי  מנהג קהילות אשכנז, ובו שש מעלות: פרוש הענין, כותרות, תמצית תוכן הפיוט, באור מלים קשות, מקורות בהלכה ובאגדה, מקורות ללשון הפיוט, באור שרשי לשון הפיוט. ועוד נוספו עליהם, מפתח לכינויים אשר בפיוטים, תולדות הפייטנים בקצרה ועוד


יו"ל ע"י הרב משה יהודה רוזנווסר שליט"א שנת תשע"ו

$13.50

Additional Info

Additional Info

SKU 1212832

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register