ממונם של ישראל - דיני ממונות ומו"מ - ח"ב

$18.00
In stock
SKU
1211370

שאלות ותשובות בדיני ממונות ומו"מ השכיחות ביותר בין איש ובין אחיו הלכה למעשה לכל איש יהודי. קונטרס "אין שומע לי ומפסיד" תוכן הענינים: בין מזיק קא"ר לניזק, בין מוכר לקונה, בין שוכר בית למשכיר, בין מלוה ללוה, בין משאיל לשואל, בין אומן לבעל הבית ששכרו, בין בעל הבית לפועליו, בין חברים וידידים שעוזרים זה את זה, בין איש לשכנו ועוד כמה הלכות

יו"ל ע"י הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד שליט"א שנת תשע"ה

החושן הבהיר - חו"מ של"א - של"ט Previous החושן הבהיר - חו"מ של"א - של"ט
More Information
SKU1211370
Write Your Own Review
Write a Reviewממונם של ישראל - דיני ממונות ומו"מ - ח"ב

Boro Park

(718) 871-5316
1556 63rd St
Brooklyn, NY 11219

Flatbush:

(718) 258-1955
1586 Coney Island Ave
Brooklyn, NY 11230

Cedarhurst:

(516) 569-4577
408 Central Ave
Cedarhurst, NY 11516

Chateau Plaza:

(732) 367-6000
916 River Ave #1
Lakewood, NJ 08701

Westgate Plaza:

(732) 367-6000
118 Hillside Blvd
Lakewood, NJ 08701

Passaic:

(973) 471-1765
232 Terhune Ave
Passaic, NJ 07055
© 2021 Z. Berman Books. All Rights Reserved.