משפט המזיק - דיני אדם המזיק - ב"כ

$36.50
Out of stock
SKU
1212830

דיני אדם המזיק. חלק א' פסקי הלכות בחיובי ודיני אדם המזיק בשים לב להיזקות השכיחים בזמנינו ודיני מזיק בגרמא וגרמי ואופני שומת תשלומי נזיקין, וחלק ב' מערכות וביאורי סוגיות במסכת בבא קמא ובירורי הלכות בדיני נזיקין מבוסס עפ"י דברי הגמרא והשו"ע והפוסקים פסקי גדולי התורה וההוראה

יו"ל ע"י הרב דוד בריזל שליט"א שנת תשע"ו

שבילי דוד - אבה"ע חו"מ Previous שבילי דוד - אבה"ע חו"מ
More Information
SKU1212830
Write Your Own Review
Write a Reviewמשפט המזיק - דיני אדם המזיק - ב"כ

Boro Park

(718) 871-5316
1556 63rd St
Brooklyn, NY 11219

Flatbush:

(718) 258-1955
1586 Coney Island Ave
Brooklyn, NY 11230

Cedarhurst:

(516) 569-4577
408 Central Ave
Cedarhurst, NY 11516

Chateau Plaza:

(732) 367-6000
916 River Ave #1
Lakewood, NJ 08701

Westgate Plaza:

(732) 367-6000
118 Hillside Blvd
Lakewood, NJ 08701

Passaic:

(973) 471-1765
232 Terhune Ave
Passaic, NJ 07055
© 2021 Z. Berman Books. All Rights Reserved.