משפט כהלכה - חושן משפט קכט - קלב - קנג - רכו

$13.00
Out of stock
SKU
1213131

סימנים קכ"ט - רל"ב וקנ"ג - רכ"ו דיני ערב, נזקי שכנים, שותפים, שלוחין, מקח וממכר, בו יבוארו כל ההלכות וטעמיהן בשפה ברורה על סדר השו"ע, ויובאו הלכות הנמצאות בסימנים אחרים הנצרכות להשלמת הענין, ובתוספת הלכות למעשה השכיחות בזמנינו

חובר ע"י הרב שמחה יונה קליין שליט"א ויו"ל שנת תשע"ו

עמק המשפט ח"ד Previous עמק המשפט ח"ד
More Information
SKU1213131
Write Your Own Review
Write a Reviewמשפט כהלכה - חושן משפט קכט - קלב - קנג - רכו

Boro Park

(718) 871-5316
1556 63rd St
Brooklyn, NY 11219

Flatbush:

(718) 258-1955
1586 Coney Island Ave
Brooklyn, NY 11230

Cedarhurst:

(516) 569-4577
408 Central Ave
Cedarhurst, NY 11516

Chateau Plaza:

(732) 367-6000
916 River Ave #1
Lakewood, NJ 08701

Westgate Plaza:

(732) 367-6000
118 Hillside Blvd
Lakewood, NJ 08701

Passaic:

(973) 471-1765
232 Terhune Ave
Passaic, NJ 07055
© 2021 Z. Berman Books. All Rights Reserved.