פרדס יוסף החדש - ראש השנה

$20.00
In stock
SKU
1211482

על עניני ראש השנה. משולב יחד עם נוסח המחזור של כל תפילות היום, מכיל אוצר של דברי חכמים מגדולי הפוסקים והדרשנים, ראשונים ואחרונים, יחד עם דברי חכמי וגדולי דורינו משמחי לב ומאירי עינים בתוספות הערות וחידושים ובירורים על הדרך שיסד וסלל הגאון החסיד כש"ת רבי יוסף פאצאנאווסקי זצ"ל. תוכן הענינים: התרת נדרים, עירוב תבשילין, ערב ראש השנה, הדלקת הנרות, תפלת מנחה, אורי וישעי, תוספות יום טוב, אחות קטנה, דיני ומנהגי התפלות, מעין שבע, לדוד מזמור, לשנה טובה, קידוש ליל ר"ה, אכילת הסימנים, ענין האמירת היהי רצון ופרטי הלכותיו וכוונתו, סימנים שונים שנהגו לאוכלם, מניעת אכילת אגוזים בר"ה, מניעת אכילת דברים חמוצים, סעודת ליל ר"ה, איסור שינה בר"ה, המלך, אבינו מלכינו, הלל בר"ה יוה"כ, פתיחת הארון, קריאת התורה, דיני תקיעת שופר, דיני התוקע, דיני השופר, תקיעת שופר בשבת, ברכת התקיעות, תפלת מוסף, מלכיות זכרונות ושופרות, חזרת הש"ץ למוסף, ונתנה תוקף, תפלת מנחה, תשליך ועוד כמה ענינים

יו"ל ע"י הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א שנת תשע"ה

More Information
SKU1211482
Write Your Own Review
You're reviewing:פרדס יוסף החדש - ראש השנה
© 2020 Z. Berman Books. All Rights Reserved. Powered by U&I Web.