פתח המלך - עמ"ס נדה

$12.00
In stock
SKU
1210523

חידושים וביאורים בדברי הרמב"ם בעניני מסכת נדה ונלוה אליו קונטרס "שמעתתא דחזקה" בעניני חזקות בריש מסכת נדה

חובר ע"י הרב דוד צבי מנחם הכהן קגן שליט"א שנת תשע"ה

More Information
SKU1210523
© 2020 Z. Berman Books. All Rights Reserved. Powered by U&I Web.